Home

Společnost Pražské služby, a.s.,
je renomovaným odborníkem v oboru:

svoz a recyklace odpadu

energetické využití odpadu

údržba komunikací

Top rating ocenění